O nas

Veterinarska postaja
Lendava

Veterinarska postaja Lendava d.o.o. izpolnjuje vse predpisane tehnične, kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje javne veterinarske dejavnosti.

Veterina na skrajno severovzhodnem delu Slovenije, na področju UE Lendava, ima dolgoletno tradicijo, saj sežejo začetki organiziranega delovanja veterinarske službe v čas takoj po drugi svetovni vojni. Leto 1960 se je ustanovila prva Veterinarska postaja Lendava, ki se je nahajala na mestu, kjer je tudi sedaj, to je v Lendavi, Kolodvorska 37. V 52 letih svojega obstoja, je Veterinarska postaja Lendava doživela različne spremembe – prestrukturiranje, združevanja v veterinarske zavode itd.

Zadnjo spremembo je doživela leta 2000, ko se je kot hčerinska družba takratnega Veterinarskega zavoda Murska Sobota odcepila in tako začela svojo samostojno pot. Ob preoblikovanju iz Veterinarskega zavoda v zasebno gospodarsko družbo, smo lastniki postali vsi takratni zaposleni delavci.

Veterinarska postaja Lendava d.o.o. izpolnjuje vse predpisane tehnične, kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje javne veterinarske dejavnosti.

Ponosni smo na prenovljeno in moderno opremljeno ambulanto za male živali, saj se zavedamo, da ne smemo zanemariti hišne ljubljenčke.

Trenutno zaposlujemo tri veterinarje in 2 veterinarska tehnika. Pokrivamo širok spekter storitev. Terenski veterinarji opravljajo veterinarske storitve pri proizvodnih živalih (govedo, prašiči, ovce, koze) in konjih, vključno z umetnim osemenjevanjem govedi in prašičev, v ambulanti za male živali pa se vsak dan izvaja zdravljenja malih živali , preventivna cepljenja in operativni posegi mehkih tkiv.

Po odločbi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Veterinarske uprave RS o koncesijskih delih na območju občine Lendava in Velika Polana izvajamo tudi:

  • Sistematično spremljanja stanja kužnih bolezni
  • Cepljenje živali